СТРАНИЦИ

До края на ноември няма да се допускат външни лица до общежитията на МУ-София

До 30. 11. 2020г. се удължава срокът на забраната за достъп на външни лица до общежитията на МУ-София.

До същата дата – 30.11. 2020г. се препоръчва да се преустанови настаняването в студентските общежития от КСБВУ.

Това се казва в заповед на директора на СОСБОС, издадена днес на основание чл. 63, ал.4 и 11 и чл. 63в, от Закона за здравето във връзка с решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г., в изпълнение на заповед РД-01-626/27. 10. 2020г. на Министъра на здравеопазването за преминаване на дистанционно обучение, в изпълнение на заповед № РК 36-4079/28. 10. 2020г. на Ректора на МУ-София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София.