СТРАНИЦИ

Докторантски стипендии „Eugen Ionescu“ 2020-2021

Информираме Ви, че вече е обявена поканата за кандидатстване за докторантски и пост-докторантски стипендии „Eugen Ionescu“ 2020-2021. Тя е достъпна ТУК

Краен срок за кандидатстване: 28 март 2021 г.

Целева аудитория: френско-говорящи докторанти и преподаватели-изследователи от всички дисциплини в МУ-София, желаещи да стажуват 3 месеца в Румъния, в един от 28-те приемни академични центъра.

Период на мобилност: септември-декември 2021 г.

Предвиждат се разходи за:

* месечна субсидия

* транспорт отиване и връщане

* здравна застраховка.

 В поканата са посочени имената на приемащите университети, както и предложените от тях изследователски теми. Тези теми са ориентировъчни, потенциалните кандидати могат да предлагат други теми, при условие, че са приети от румънските партньори.