СТРАНИЦИ

Едногодишна стипендианстска програма за 2022-2023 на Федерална провинция „Свободната държавна Бавария“

Федерална провинция „Свободната държавна Бавария“, чрез университета Регетсбург и негивоия „Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe“, обявява конкурс за едногодишна стипендиантска програма. Тя е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария.

Стипендиите са насочени към студенти от южно- и източноевропейски държави, в това число и България. Предоставят се за една година, с възможност за удължаване до максимум две години. Размерът на финансирането е 861 евро/месец, или 10 332 евро/година. За студентите с поне едно дете са предвидени 1021 евро на месец, или 12 252 евро на годишно.

Крайният срок за кандидатстване за получаване на стипендиите за учебната 2022 – 2023 г. е 1 декември 2021 г. чрез попълване на онлайн формуляр, наличен на:

Страница на немски език

Страница на английски език

За контакти: Ms Uatrin Doppe, Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe

Tel: +49 941 943 5049

e-mail: info@bayhost.de ; doeppe@bayhost.de

www.bayhost.de