СТРАНИЦИ

EIT стартира покана за 12 милиона евро за насърчаване на иновациите и преквалификацията в европейското висше образование

По тази покана ще бъдат разпределени до 12 милиона евро финансиране от Европейския институт за иновации и технологии за висшите училища и техните партньори. Нова характеристика на тазгодишната покана ще бъде специален акцент върху обучението на технически таланти във висшето образование, в съответствие с новата водеща програма на EIT: Deep Tech Talent Initiative, която ще обучи един милион европейски таланти до 2023 г. По поканата ще бъдат избрани до 16 проекта на консорциуми състоящи се от академични и неакадемични организации от държави-членки на ЕС и асоциирани държави към Хоризонт Европа. 

Тази покана идва след успеха на предишните две покани на инициативата, когато близо 50 проекта, включващи 290 висши училища и 300 неакадемични организации получиха европейско финансиране. При последната покана бяха спечелили 3 проекта с участие на български универсисети в консорциумите им – Лесотехнически университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Тракийски университет – Стара Загора. 

Организациите се насърчават да започнат подготовката по своята кандидатура, като пълния текст на поканата е вече публикуван на уебсайта на инициативата. Проектни предложения ще могат да бъдат подавани от 17 ноември 2022 г. до 28 февруари 2023 г., а избраните проекти ще бъдат обявени през м. май 2023 г.

Повече информация и полезни материали може да намерите ТУК