СТРАНИЦИ

Eжегоден семинар по инициативата „Поставяне на науката в стандарти“

Съвместният изследователски център към Европейската комисия и Европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC,  организират ежегоден онлайн семинар по инициативата „Поставяне на науката в стандарти“ (PSIS). 

Той ще се проведе на 28 и 29 април 2021г. 

Инициативата има за цел да улесни идентифицирането на нововъзникващите области в науката и технологиите, които биха могли да се възползват от дейностите по стандартизация. PSIS ще даде възможности за иновации и насърчаване на индустриалната конкурентоспособност.

Фокусът на тазгодишното издание е върху Organ-on-Chip (OoC) или Micro Physiological Systems (MPS) – иновативни устройства, които подражават на биологията на човека/животните и могат да възпроизведат една или повече особености на даден орган. Начинанието заедно с други предимства може да доведе до по-добро тестване на лекарства  и адаптирани лечения към спецификите на пациента.Събитието има за цел да улесни обмена на мнения за бъдещето развитие на тази технология – области, приложение и нужди, както и да изясни как може да подпомогне нейното безопасно и  широкомащабно внедряване.

Програмата на семинара ТУК

Заявете своето участие ТУК