СТРАНИЦИ

ЕК слага началото на нови мисии на ЕС за справяне с основните предизвикателства

Европейската комисия сложи началото на пет нови мисии на ЕС – нов и новаторски начин за съвместна работа и подобряване на живота на хората в Европа и извън нея. Мисиите на ЕС имат за цел да се справят с големите предизвикателства в областта на здравеопазването, климата и околната среда и да постигнат амбициозни и вдъхновяващи цели в тези области.

Мисиите ще подкрепят научните изследвания с цел да се постигат резултати по основните приоритети на Комисията и да се намерят решения на най-големите предизвикателства, пред които днес сме изправени: борбата с раковите заболявания, адаптирането към изменението на климата, опазването на океаните, моретата и водите, животът в по-зелени градове и осигуряването на здравословна почва и храна.

Те са нов инструмент, който обединява редица действия, като проекти за научни изследвания и иновации, политически мерки и законодателни инициативи, за да се постигнат конкретни цели с голямо обществено въздействие и в определен срок. С петте мисии се цели да се намерят решения на ключови глобални предизвикателства до 2030 г. Една от мисиите е:

Борба с раковите заболявания: работа съвместно с Европейския план за борба с рака с цел да се подобри животът на повече от 3 милиона души до 2030 г. чрез превенция, лечение и решения за по-дълъг и добър живот;

Въз основа на предложенията, които водещи експерти в комитетите на мисиите предадоха на Комисията през септември 2020 г., в стратегическия план на „Хоризонт Европа“ бяха определени пет мисии. „Хоризонт Европа“ осигурява началното финансиране на мисиите в размер до 1,9 милиара евро до 2023 г. През октомври 2020 г. Комисията одобри петте предложени мисии. Те навлязоха в подготвителна фаза за разработване на пет подробни плана за изпълнение, включително определяне на цели, начини за постигането им и показатели за измерване на изпълнението. Комисията оцени тези планове въз основа на конкретни критерии.