СТРАНИЦИ
онагледяване на сигурността

ЕК стартира онлайн консултация за сигурността на научните изследвания

Откритостта и международното сътрудничество са от ключово значение за научните изследвания на световно равнище. Въпреки това, при нарастващо геополитическо напрежение изследователите и представителите на академичните среди все повече срещат рискове, когато си сътрудничат в световен мащаб.
Поради това е жизненоважно европейските организации, извършващи научни изследвания, както публични, така и частни, да бъдат подкрепяни да се справят с тези рискове, като гарантират, че с изследванията и иновациите не се злоупотребяват по начини, които засягат нашите сигурността или нарушават етични норми. Необходимо е да се повиши сигурността на научните изследвания чрез повишаване на осведомеността и изграждане устойчивост сред изследователи в цяла Европа.


Като част от Европейска стратегия за икономическа сигурност, Европейската комисия планира да предложи инициатива за изследователска сигурност в началото на 2024 г., като бъдат запазени основните стълбове на нашия академичен свят – защита на академичната свобода, поддържане на целостта на научните изследвания и гарантиране на автономията на институциите.
Онлайн консултацията е отворена за коментари да 6 януари 2024 г.
Повече информация може да намерите ТУК