СТРАНИЦИ

ERASMUS+ конкурс за селекция на студенти по медицина за 2018-2019 година

МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2018/2019 година.

Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), в срок до 23 март 2018. За контакти: С.Борисова sborisova@mu-sofia.bg и С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138.
Необходимите документи и процедура за кандидатстване можете да намерите тук:
https://mu-sofia.bg/node/966
Таблица с договорите за мобилност по факлултети: https://mu-sofia.bg/node/644

Комисията за селекция на студенти на Медицински факултет ще заседава на 28 март, сряда от 12 часа, в учебната зала на Катедра по анестезиология, болница „Майчин дом“ на 9-и етаж.