СТРАНИЦИ

ЕС гласува безпрецедентно голям бюджет за Програмата Еразъм+ от 26 млрд. евро с цел подпомагане на бързото възстановяване и все по-широко включване в мобилности

Медицински университет – София приветства гласувания нов дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г., според който двете емблематични програми за модернизация, иновация и наука във висшето образование, Еразъм+ и Хоризонт Европа, стават „приоритетни“ за подпомагане и развитие.

Бюджетът на Програмата Еразъм+ за 2021 – 2027 г. е 26 млрд. евро, като съответно 83% са предвидени за активности „обучение и преподаване“, 10.3% са за „младеж“ и 1.9% са за активности, свързани със спортни мероприятия и квалификации. Въпреки затруднената студентска и преподавателска мобилност в условия на глобална епидемиологична обстановка, лидерите на ЕС изпрати ясни сигнали към висшите учебни заведения, че целта е пълно възстановяване на мобилността и фокусиране върху „включването“ на все повече млади хора в образователни активности без граници. Подпомагането на европейската и международната мобилност в сферата на висшето образование ще възстанови намалелите обеми на пътуващи студенти и преподаватели, като същевременно чрез финансовите лостове на Програмата Хоризонт Европа (с бюджет 84.9 млрд. евро) ще се подпомогнат научните изследвания и продължаващата професионална реализация и обмен на добри практики на младите учени и преподаватели