СТРАНИЦИ

European University INGENIUM

обща снимка на представителите на университетите ,участници в INGENIUM

Европейският университетски алианс INGENIUM стартира в Овиедо, Испания

Медицински университет – София заедно с девет партньорски университета поставиха началото на проект INGENIUM тази седмица в Овиедо, Испания. Проектът е част от Инициативата за европейски университети, стартирана от Европейската комисия, чрез Програма Еразъм+. Ректори, зам.-ректори и официални представители на десетте европейски университета официално започнаха работа по разработването на „суперкампус“, създаден за насърчаване на университетското сътрудничество. Чл.-кор. проф. Цветалина Танкова, зам.-ректор по международна интеграция и проектно финансиране на нашия университет присъства на церемонията по откриването на срещата, водена от ректора на университета в Овиедо Игнасио Вилаверде и президентът на Княжество Астурия Адриан Барбон. 

„За нашия университет е изключителна чест да бъде част от този консорциум и да споделя опита си с всички партньори. Живеем в много бързо променящ се свят и за да съумеем да преодолеем всички предизвикателства е важно да сме единни и да обменяме знания и умения. Пожелавам голям успех на INGENIUM и вярвам, че усилията ни ще бъдат ползотворни и в унисон с европейските ценности“, сподели на церемонията проф. Танкова.

Срещата на върха на университета в Овиедо постави основите на работната програма за следващите четири години, както и за разпределяне на задачите и постигане на съгласие относно конкретните цели за този период. Предизвикателствата пред консорциума са да създаде бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и да развие преподавателско и изследователско сътрудничество в различните области на специализация на партньорите, надграждайки силните страни на членовете за създаване на синергии между тях. В пакетите по проекта са предвидени насърчаване на иновациите в преподаването и устойчивото образование, както и създаването на цифрова платформа за онлайн комуникация, управление и преподаване, която предоставя технологична поддръжка на INGENIUM. Една от най-интересните цели на този съюз е насърчаването на международната мобилност, така че студенти, преподаватели и административен персонал от десетте университета, които го съставят, да могат да учат, работят и обменят опит от всеки от тях.

INGENIUM обединява 10 университета от 10 страни от Европейския съюз:
• Германия: Университет за приложни науки в Карлсруе
• България: Медицински университет-София
• Испания: Университет Овиедо
• Финландия: Университет за приложни науки на Югоизточна Финландия
• Франция: Университет Руан Нормандия
• Гърция: Критски университет
• Ирландия: Технологичен университет в Мюнстър
• Италия: Университет Габриеле д’Анунцио Киети – Пескара
• Румъния: Технически университет Георге Асачи в Яш
• Швеция: Университет Шьовде