СТРАНИЦИ

Фестивал на студентите франкофони – 2020 г.

Отдел МИПФ на МУ-София информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) организира фестивал, който ще се проведе в гр. Сучава, Румъния, от 01 до 06 юни 2020 г. Програмата на събитието включва научни и културни дейности, конкурси и тематични и артистични вечери. На избраните участници ще бъдат поети разноските за транспорт, застраховка, настаняване и хранене. Кандидатите трябва да владеят френски език и да са редовно записани студенти в МУ-София. Крайният срок за кандидатстване е 19 април 2020 г.

За повече информация:  ТУК