СТРАНИЦИ

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси ГРАНТ ‘2017 и МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2017

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София:

ГРАНТ ‘2017

МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2017 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Сроковете за предаване на научните отчети са: до 02 май 2018 г., включително, съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука и акредитация” на Ректората на Медицински университет – София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стаи № 11
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.
За въпроси по предоставените форми на електронни адреси:
• конкурс „Грант” otdel-nauka@mu-sofia.bg
• конкурс „Млад изследовател” natanasova@mu-sofia.bg »

Leave a Comment