СТРАНИЦИ

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси ГРАНТ ‘2018 и МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2018

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София:

ГРАНТ ‘2018

МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2018 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Сроковете за предаване на научните отчети са: до 03 май 2019 г., до 20 юни 2019 г., съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука и акредитация” на Ректората на Медицински университет – София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 11

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За въпроси по предоставените форми на електронни адреси: