СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София

  1. ГРАНТ ‘2022 може да изтеглите тук:
  1. МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2022– ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите тук:

Срокът за предаване на научните отчети е: до 14 юни 2023 г., съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука и акредитация” на Ректората на Медицински университет – София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 11

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За въпроси по предоставените форми на електронни адреси: