СТРАНИЦИ
Професор Танкова пред пълна зала със студенти и преподаватели

Инфо ден за Програма Еразъм+ се проведе в МУ-София

При силен интерес премина Информационният Еразъм+ ден в Медицински университет – София, а подаването на документи за участие започва от днес, 28 февруари и продължава до 22 март.

Чуждестранни и български студенти от всички факултети, преподаватели и служители се събраха в Аудитория 1 на Медико-биологичен комплекс, за да разберат за актуалните правила за кандидатстване за обучение или практика по програмата.

На събитието присъстваха помощник-ректорът на МУ-София проф. Красимира Маркова, главният секретар д-р Видин Кирков, деканът на Медицински факултет проф. Димитър Буланов. директорът на ДЕОС проф. Добрияна Сиджимова, академичните координатори на Еразъм+ по факултети и целият екип на Еразъм+ офиса на МУ-София.  

Събитието откри чл.-кор. проф. Цветалина Танкова, зам.-ректор на университета и ръководител на звеното за международни проекти и проектно финансиране. В приветствието си, тя подчерта, че събитието е със силната подкрепа на ректора на МУ-София, проф. Бойчо Ланджов и припомни, че един от основните приоритети в програмата му е работата по Програма Еразъм+ и разширяването на обхвата на дейностите по нея.

Проф. Танкова представи и проекта INGENIUM , в който МУ-София е част от „семейство“ европейски университети, също по програма Еразъм+.

Деканът на Медицински факултет, проф. Буланов говори за глобализацията в образованието като положителен процес, допринасящ както за качеството на обучението, така и за интегритета на нациите в Европа. „Програма Еразъм е уникално постижение за държавите от Европейския съюз. От една страна, тя дава възможност да се докоснем до атмосферата, културата и социалните отношения в други държави и разширява кръгозора ни. Същевременно, спомага за участието ни в други европейски и извъневропейски образователни системи по медицина “, сподели той в приветствието си пред аудиторията.

Чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова изчете поздравителен адрес от декана на Факултета по дентална медицина, проф. д-р Божидар Йорданов. Видео приветствие имаше от президента на Студентската Erasmus мрежа (ESN), г-жа Ана Рита Диас, която поощри студентите да имат куража да станат част от от програмата за студентска мобилност и сподели личния си опит с нея.

Г-жа Магдалена Каснакова от Еразъм+ екипа на университета представи колегите си и координаторите в отделните факултети .

Координаторите също приветстваха и окуражиха студентите да участват в програмата. По факултети това са:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Доц. Анна Валериева, дм, Координатор “Erasmus+ Incoming Students”

Д-р Геновева Тачева, д.м., Координатор “Erasmus+ Outgoing Bulgarian Students”

Доц. Стефан Найденов, дм, Координатор “Erasmus+ Outgoing Foreign Students”

Доц. д-р. Любомир Трайков, Координатор “Erasmus+ Preclinical Students”

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 Проф. д-р Тодор Узунов

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 Проф. Валентина Петкова, дф

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕМК „Й. ФИЛАРЕТОВА” И ФИЛИАЛ – ВРАЦА

 Проф. Антония Янакиева, дм

Студентът от 6-ти курс „Медицина“  Исса Ел Каури (Issa El Kaouri)  бе удостоен със сертификат и награда за „Най-пътуващ студент по Програма Еразъм+“.  Той успешно завърши 3 мобилности – за обучение, за практика и BIP (Blended Intensive Program) в няколко различни страни.

Еразъм координаторът по КА131 г-н Симеон Манолов разясни пред присъстващите новите инициативи на програмата, а г-жа Яница Дочева запозна студентите с процедурите по подаването на документи, Координаторът по КА171 г-н Марин Младенов пък даде повече информация за възможностите за мобилности в държави извън ЕС.