СТРАНИЦИ

Информационен ден – COST

Онлайн информационният ден за COST ще бъде организиран на 24 май 2023 г.. Събитието е отворено за всички изследователи и иноватори във всеки етап от кариерата и от всяка област на изследване, особено за млади изследователи, както и за персонал в областта на научните изследвания и иновациите.
Целта е да се информират заинтересованите изследователи за начините на връзка с COST действия, как да подадат предложение за COST действие, за ролята и въздействието на програмата COST и ползите от участието в COST за кариерата на изследователите.
За да вземете участие в информационния ден е необходимо да направите предварителна регистрация ТУК