СТРАНИЦИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРОВЕДЕ МУ– СОФИЯ

Информационен ден по програма Еразъм+ се проведе на 27 февруари 2020 г. в аула „Максима“ на УМБАЛ „Св. Екатерина”. Във фокуса на събитието бяха студентите и преподавателите на МУ-София, които се интересуват от възможностите на програмата за стажове, обучение и преподаване в чужбина.

Събитието откри Ректорът на МУ-София, проф. д-р Виктор Златков, дм, който приветства участниците във форума и ги насърчи да бъдат по-активни в търсенето на възможности за професионална реализация и включване в мобилностите, които предлага програмата.

Сред официалните гости бяха също Деканът на Факултета по дентална медицина, проф. д-р Божидар Йорданов, ръководителят на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“, проф. д-р Радослав Гърчев, дмн, Еразъм+ координаторите по факултети и представители на Студентски съвет.

Повече от 30 години Програма Еразъм+ създава среда за сътрудничество в областта на висшето образование, като от нея са се възползвали милиони млади хора от цял свят. МУ-София има над 140 действащи договори с европейски държави за обмен на студенти и преподаватели по програмата и още 4 извън ЕС, като тенденцията е за разгръщане на възможностите и увеличаване на партньорските институции.

В дискусионния панел след презентациите на експертите от Международен отдел студентите имаха възможност да получат повече информация по въпроси, свързани с организацията и реализацията на мобилностите, както и за предстоящи инициативи на ЕК.