СТРАНИЦИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА COST

Онлайн информационен ден за програма COST  ще се проведе на 23 юни (вторник, 11:30 – 13:00). Участниците в събитието ще могат да се запознаят с ролята на COST за насърчаване и разпространение на научни постижения, ролята и въздействието на програмата COST и как да кандидатстват за участие в COST акция.

Допълнителна информация ТУК