СТРАНИЦИ

Инициатива за иновативни медикаменти (IMI2)

На електронната страница на МОН е публикувана обява на Инициативата за иновативни медикаменти (IMI2) с  покана за участие на академични организации, средни и малки предприятия, пациентски групи, контролни органи и др. организации, провеждащи научни изследвания, в конкурс за проекти с възможности за финансиране на проучвания свързани с разработването на медикаменти, публичното здраве и др., насочени към лечението на рак, туберкулоза, ваксини, псориатичен артрит и за разработване на лекарства на базата на протеини.

Инициативата за иновативни медикаменти е публично-частна партньорска инициатива на Европейския съюз и Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации, която подпомага съвместни проекти за научни изследвания и мрежи от индустриални и академични експерти, ориентирани към разработването на по-качествени и безопасни лекарства.

 Краен срок за кандидатстване – 21 Април 2020

Виж от ТУК