СТРАНИЦИ

Изявен благодеятел в здравеопазването става „Доктор хонорис кауза“ на МУ-София

Медицински университет-София дава титлата „Доктор хонорис кауза“ на един от най-активните благодеятели в областта на медицината у нас. Това е проф. д-р Валентин Джонов, дм, директор на Института по анатомия към Университета Берн, Швейцария. 

Проф. Джонов е анатом от международна величина, сред първите няколко най-добри специалисти в Европа (макар в момента да липсва класация за това, последно е бил в Топ 10 през 2010г.). Автор е на над 200 публикации с научно и научно-популярно съдържание в авторитетни специализирани издания.

Безценен е приносът на проф. Джонов по отношение на намирането на възможности за специализация на български лекари в Университетската болница Инзелшпитал в Берн, където той работи. В последните години това са средно по 4 наши медици годишно. В сферата на сътрудничеството в медицинската област, той е организирал многократно включване на български учени в съвместни научни проекти с учени от Швейцария. 

България и Медицински университет-София оценяват високо не само приноса му в сферата на научното сътрудничество и мобилност, но и богатата и разнообразна благотворителна дейност, която той развива. 

Със съдействието на фондацията на Суверенния малтийски орден в Швейцария, проф. Джонов успява да организира ценна подкрепа за български лечебни заведения, част от които са и клинични бази на МУ-София. Помощта е под формата на медицинска апаратура и оборудване, болнични легла и прилежащия им инвентар. Само за последните десетина години в България са пристигнали над 100 тира с дарения от различен характер, като за последните 4 години регулярно всеки месец пристигат по 2 тира с дарения за различни градове в България. 

Най-новото дарение, организирано за Медицински университет-София от страна на проф. Джонов, е модерен електронен микроскоп с пълно оборудване към него, който ще осигури възможност за провеждане на електронно-микроскопски наблюдения за нуждите на университета.  

Проф. д-р Валентин Джонов е носител на множество авторитетни награди и отличия, включително през 2020 г. бе удостоен със „Златна лаврова клонка“ от Министерството на външните работи на България за особени заслуги в сферата на благотворителната дейност и принос за двустранното сътрудничество между Конфедерация Швейцария и Република България в здравеопазването и медицината. 

През 2021 г. Общинският съвет Видин го удостои със званието „Почетен гражданин“ на Видин, за помощта му към родния му град, включително цялостно преоборудване на остарялата телефонна централа в местната болница.

Церемонията по връчването на званието на проф. Джонов ще се състои на 08 март (вторник) 2022 г. от 11:00 ч. в Аула „Проф. д-р Александър Чирков“ на УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

Кратка биография: 

Проф. д-р Валентин Георгиев Джонов е роден  в гр. Видин през 1962 г., но семейството му е с корен от с. Гомотарци. Средно образование завършва във Видинската гимназия през 1980г. Висшето си образование завършва в Медицински университет – София през 1987г. и започва работа във Видинската болница, след което се прехвърля в отделение по неврохирургия в София и като асистент в МУ-София. През 1990г. заминава на специализация в Швейцария, където е поканен да работи в различни болници, като му е предложена и научна кариера. Последователно е преподавател, доцент, професор и ръководител на катедра, а от 2018г. и директор на Института по анатомия в гр. Берн.