СТРАНИЦИ

JRC – наука във времена на криза – финансирани действия от ЕК за справяне с COVID-19

Европейската комисия обяви втори конкурс за изразяване на интерес за изследвания насочени към разработването на иновативни и бързи, свързани със здравето подходи за реагиране на COVID-19 и за постигане на резултати, които да осигурят бързо постигане на по-високо ниво на готовност на здравните системи (H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2).

Темите са достъпни за кандидатите на официалния портал на ЕК (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19) и са насочени към:

1. Преориентиране на производства към жизненоважни медицински консумативи и оборудване

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A – Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2a

2. Медицински технологии, цифрови инструменти и изкуствен интелект (AI) за подобряване на наблюдението и грижите посредством висока технологична готовност (TRL)

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B – Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL), https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2b

3. Поведенческо, социално и икономическо въздействие на епидемията

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C – Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2c

4. Паневропейски сътрудничества на тема COVID-19

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D – Pan-European COVID-19 cohorts, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2d

5. Мрежа от съществуващи европейски и международни сътрудничества във връзка с COVID-19

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E – Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020-2e   

Крайният срок за кандидатстване по всички обяви е 11 юни 2020 г., 17:00 ч. (Брюксел)