СТРАНИЦИ

JRC – Обява за съвместно докторантско партньорство

Съвместния изследователски център (Joint Research Centre – JRC) на Европейската комисия обяви пилотна фаза на програма “Съвместното докторантско партньорство” (CDP) за 2020 г. Инициативата има за цел установяване на стратегическо сътрудничество с висши училища и научни организации (ВУЗ/НО), които присъждат докторски степени.

Допустими за участие в CDP са научни организации, разположени в държави-членки на ЕС и държави, свързани с изследователската програма на ЕС “Хоризонт 2020”. Те могат да кандидатстват в една или повече тематични области с няколко предложения, като всяко предложение се подава в отделен формуляр.
Между обявените тематичните области е и Укрепване на здравето и профилактика на незаразни заболявания.
Докторските изследвания се организират, провеждат и контролират съвместно от НО и съответния институт на JRC. По този начин докторантите имат възможност да осъществят част от докторантурата си в Съвместния изследователски център. За периода на пребиваване в JRC, на докторантите се предлага договор за субсидии от категория 20.
Цялостно представяне на тематичния обхват на всяко направление е достъпно ТУК