СТРАНИЦИ

Кандидатстване за „Награди „Питагор“ 2020 г.“ за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2017-2019 г.

През 2020 г. наградите за принос в науката „Питагор“ ще бъдат връчвани в следните категории:

 1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
 2. Голяма награда за млад учен;
 3. Награда за утвърден учен в следните три категории:
  – природни и инженерни науки;
  – хуманитарни и социални науки;
  – здраве и медицински науки;
 4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 6. Награда за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност;
 7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина;
 8. Награда за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни

Общи изисквания към подалите документи за участие са:

 • Попълнена апликационна форма;
 • Наукометрични показатели;
 • Притежание на минимум образователна и научна степен „доктор“;
 • Участие в международни организации и проекти;
 • Принос за развитие на науката;
 • Релевантност към съответната категория.

Попълнена апликационна форма за участие в конкурса могат да подават научни организации, група учени и индивидуални учени. Не се допускат за участие в процедурата учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години.

Крайният срок за подаване на предложенията е 22 април 2020 г. на електронни адреси:
vesela.vasileva@mon.bg  и d.andreev@mon.bg.

Връчването на наградите, в случай че срокът на действие на настоящото извънредно положение не бъде удължен, ще се проведе на официална церемония на 22 май 2020 г. от 18.30 ч. в Националния археологически институт с музей – БАН.

При невъзможност за провеждане на церемонията наградите ще бъдат връчени по служебен път.

Вижте повече от ТУК