СТРАНИЦИ

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТИ – гр. ХИРОШИМА, ЯПОНИЯ

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 1 студент/ка от Медицински факултет за реализиране на Еразъм+ мобилност с цел обучение в Университета на Хирошима, Япония, за академичната 2019/2020 г.

Критериите за подбор на студенти за участие в Еразъм+ мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София  са:

  1. Владеене на чужд език – английски, на добро ниво (мин. В2).
  2. Минимален среден успех от следването – Мн. добър 4,50.
  3. Курс на обучение – минимум III-ти.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Мотивационно писмо на английски език.
  2. Препоръка от преподавател в Медицински университет – София, на английски език.  
  3. Уверение, че са записани за съответната академична година.
  4. Академична справка с успех минимум Мн. Добър 4.50.
  5. CV на английски език.
  6. Сертификат за владеене на английски език.

Описаните документи трябва да се представят в Еразъм офиса на Медицински университет – София, Ректорат, на 12-ти етаж, стая 9, или на следния имейл: mmarinova@mu-sofia.bg , най-късно до 20.09.2019 год. Интервюто с кандидатите ще се проведе на 25.09.2019 год., в Ректората, етаж 12, от 14.30 ч.