СТРАНИЦИ

Конкурс по програма Рила

Напомняме, че срокът за подаване на проектни предложения за «Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 България – Франция по програма Рила» изтича на 28.06.2021 г. в 17часа. Проектните предложения се представят по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат.

Регламентът на конкурса може да видите ТУК и ТУК