СТРАНИЦИ

Kонкурс за избор на двама студентa (3-6 курс) за осъществяване на едномесечен стаж в Хього колеж по медицина, Япония

Отдел МИПФ на МУ-София обявява конкурс за подбор на двама студенти (3-6 курс) за осъществяване на едномесечен стаж в Хього колеж по медицина, Япония, при следните условия:

Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа с безплатен Wi Fi достъп, мобилен телефон, ваучери за храна в студентски ресторант  и дневни в размер на 300 щатски долара за целия период на престой. Пътните разходи не се покриват от приемащата страна. 

Кандидатите могат да избират между следните специалности за стаж: Вътрешна медицина, Гастроентерология, Педиатрия, Ендокринология, Акушерство и гинекология, Анестезиология, Интензивно лечение, Спешна помощ. 

Студентите трябва да представят в офис Еразъм на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ – Ректората, 9 стая вляво, до 20 септември 2019 г. следните документи:
1. Мотивационно писмо на английски език.
2. Препоръка от преподавател в Медицински университет – София, на английски език.  
3. Уверение, че са записани за съответната академична година.
4. Академична справка с успех минимум Мн. Добър 4.50.
5. CV на английски език.
6. Сертификат за владеене на английски език.

Интервюто на кандидатите, отговарящи на изискванията, ще се проведе на 25 септември (сряда), 2019 г. в Ректората на Медицински университет – София, 12 етаж, от 15.00 часа, зала 6.