СТРАНИЦИ

Конкурс за подбор на Еразъм студенти за университета на Хирошима – Япония, 2018/2019-пролетен семестър.

Медицински университет – София Обявява конкурс за подбор на  общо 3-ма Еразъм студенти за университета на Хирошима, Япония, за академичната 2018/2019 г.

В конкурса могат да участват  студенти по медицина, студенти по дентална медицина от 4-ти до 6 курс и студенти от факултет по обществено здраве, от магистърска програма – обществено здраве –  https://www.hiroshima-u.ac.jp/en.

Краен срок за кандидатстване: 14.12.2018 год.

Интервю с кандидатите: 18.12.2018 год. от 14 часа. в Ректората, етаж 12, стая 8.

Необходими документи:

  1. Автобиография – Европас.
  2. Мотивационно писмо на английски език.
  3. Документ за владеене на английски език – минимум В1.
  4. Академична справка с общ успех – минимум Мн. Добър 4.50.
  5. Уверение, че са записани за настоящата академична година с посочен общ успех до момента.

За повече информация и условията за кандидатстване пишете на: sborisova@mu-sofia.bg  тел: 02/9152138, Ректорат, стая 9 – Еразъм офис.