СТРАНИЦИ

Конкурс за прием на специализанти с образвателно-квалификационна степен „магистър-лекар по дентална медицина“

Г Р А Ф И К 

за провеждане на писмен конкурсен изпит на местата по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

За да видите графика кликнете ТУК

Съобщение по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ може да видите от ТУК

Местата може да намерите ТУК

Изтеглете заявление от ТУК

Съобщение по специалности за научно преподавателски кадри на основен трудов договор във ФДМ с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ може да видите от ТУК

Местата може да намерите ТУК

Изтеглете заявление от ТУК