СТРАНИЦИ
Еразъм

КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ПРЕЗ 2019-2020Г.

МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2019/2020 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), от 22 февруари до 22 март 2019г. За контакти: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138.

Необходимите документи,  процедура за кандидатстване и списък на университетите, с които МУ-София има договор за обмен по програма Еразъм+, можете да намерите  ТУК 

Събеседването с кандидатите ще бъде проведено на 1 април 2019 г. от 11.00 часа в сградата на Майчин дом, 9 етаж, семинарната зала на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение.