СТРАНИЦИ

КОНКУРС за специализация по неклинични специалности, съгласно чл. 18 от Наредба 1/22.01.2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Местата по специалности  ТУК.

Изтеглете заявление от ТУК