СТРАНИЦИ

КЛАСИРАНЕ от конкурс за специализация по неклинични специалности, съгласно чл. 18 от Наредба 1/22.01.2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Класиране от конкурс за специализация по неклинични специалности

ТУК