СТРАНИЦИ

Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма “Mария Склодовска-Кюри”

Алиансът на университетите EuroTech предлага 70 стипендии “Мария Склодовска-Кюри” в рамките на програмата Euro Tech Postdoc 2, предназначени за опитни изследователи с висок потенциал. Програмата предоставя изключителни възможности за обучение, за да подготви стипендиантите за бъдещето им като част от новото поколение научни лидери във и извън академичните среди, като дава свобода на стипендиантите да установят свои собствени изследователски направления.

Поканата за участие в Euro Tech Postdoc 2 за 2022 г., предлагаща 35 стипендии е с краен срок за кандидатстване 24 февруари 2022 г. 

Повече информация може да бъде намерена в брошурата ТУК

и на уебсайта на програмата EuroTechPostdoc2