СТРАНИЦИ

Конкурс за участие по програма Еразъм+ на студенти по медицина за академичната 2021-2022 година

МУ-София обявява конкурс за избор на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ за обучение и практика за академичната 2021/2022 година.

Документите се подават на имейл:  erasmus@mu-sofia.bg  

Период на кандидатстване: от 1 до 22 март 2021 г. За контакти и повече информация: тел. +359 2 9152 138, както и на уебстраницата ни. Там ще намерите и списък на приемащите университети партньори на МУ-София. 

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Мотивационно писмо на английски език.
  2. Уверение, че са записани за съответната академична година.
  3. Академична справка с успех минимум Добър 4.00.
  4. CV на български език.
  5. Сертификат за владеене на език
  6. Заявление за участие