СТРАНИЦИ

Конкурс за участие по програма M-ERA.NET

Покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET публикува Фонд „Научни изследвания“.

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 45 национални финансиращи организации от 32 държави.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
  • Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing)
  • Моделиране в материалознанието – инженеринг, обработка, свойства и издръжливост (Modelling for materials engineering, processing, properties and durability)
  • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
  • Високо производителни композити (High performance composites)
  • Функционални материали (Functional materials)

Условия на конкурса:

  • Срок за изпълнение на проектите по програмата ще бъдат до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 юни 2021 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 3 години). /Протокол на ИС № 49 от 26.03.2021 г./

Указания за подаване на проектни предложения ТУК

Повече информация ТУК