СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ МОН

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019/2020 г.

Стипендиите са разделени по групи – за студенти – частичен и пълен срок на обучение, както летни езикови курсове и семинари, и за преподаватели, изследователи, и докторанти.

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на следните критерии: степен на мотивация, информираност за обучението в съответната страна, комуникативност, качество на документите и бъдеща реализация.

Допълнителна информация за срокове, изисквания към кандидатите, други условия, както и списък на държавите, за които важат отпуснатите стипендии, можете да видите ТУК  и в сайта на МОН