СТРАНИЦИ

НОВИНИ

Конкурси за прием на докторанти

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2022/2023 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИ

Вижте повече ТУК