СТРАНИЦИ

Международен отдел на МУ-София ще работи дистанционно

До 30 ноември 2020 включително  отдел „Международна интеграция и проектно финансиране на Медицински университет- София  и офис „Еразъм+“ ще работят дистанционно.

За спешни въпроси  моля, да се обръщате по електронната поща към:

Симеон Манолов и Мария Кондрова – int@mu-sofia.bg