СТРАНИЦИ

Меморандуми за разбирателство между чуждестранни университети и МУ – София

Меморандум за разбирателство между Университета Кади Аяд, гр. Маракеш, Кралство Мароко и Медицински университет – София, подписан от Проф. д-р Виктор Златков, Ректор на МУ-София и Абделатиф Мирауи, Президент, на 22/02/2019 г. Споразумението предвижда механизъм за бъдещо сътрудничество в сферата на образованието и научните изследвания.

Меморандум за сътрудничество между Белоруски държавен медицински университет и Медицински университет – София, сключен на 12/02/2019 г. от Ректорите на двете образователни институции – Проф. д-р Виктор Златков, дм и Проф. Сикорски, за академично и научно сътрудничество.

Споразумение за сътрудничество между Медицински университет – София и Университета Гоце Делчев, гр. Щип, Р. Северна Македония, подписан от Ректорите – Проф. д-р Виктор Златков, дм и Проф. д-р Блажо Боев, на 23 май 2019 година, за обмен и участие в научната и образователната дейност