СТРАНИЦИ

Международна покана за проекти „AUF-COVID-19.2“

AUF ще финансира изследователски дейности и проучвания, посветени на анализа на последиците от здравната криза, които предлагат иновативни решения в областта на здравеопазването, науката и технологиите, но също така и в областта на човешките, икономическите и социалните науки.

Общият бюджет е 1 000 000 евро.

Поканата дава приоритет на:

  1. Екипи от млади изследователи, осъществяващи проекти, свързани с Covid-19;
  2. Консорциуми, предлагащи проекти с национално, регионално или международно въздействие. Участието на съответните министерства се насърчава и оценява.

Според бюджета, проектите, които трябва да бъдат подадени, са разделени в 2 категории:

  • Проекти от категория А (проекти с бързо технологично, икономическо и / или социално въздействие): Безвъзмездната помощ за AUF е максимум 20 000 евро и може да покрие до 90% от общия бюджет;
  • Проекти от категория В (изключителен проект с голямо въздействие или особено иновативен, с национално, междурегионално или международно измерение): Безвъзмездните средства за AUF са максимум 50 000 евро и могат да покрият до 80% от общия бюджет на проекта.

Допълнителна информация на френски и английски език

За повече информация: peter.topareff@auf.org