СТРАНИЦИ

Мрежа за образование и изследвания в областта на мира и устойчивото развитие предлага отворени длъжности за преподавателска дейност с изследователска стипендия

МОИМУ осигурява многогодишно финансиране от 2020 г. до 2021 г. в подкрепа на научните изследвания и създаването на нови изследователски клъстери в университета в Хирошима за устойчивостта и мира в контекста на глобалните промени в околната среда, включително ерата след пандемията на COVID-19.

Специфично условие е номинираният кандидат да прекара приблизително 2 месеца в МОИМУ в Университета на Хирошима всяка година като интердисциплинарен преподавател. По време на престоя номинираният е длъжен да интегрира своя изследователска мрежа с факултети и студенти от университета в Хирошима и други местни заинтересовани страни в близост до Хирошима и Япония. Очаква се номинираният да изнесе семинарни презентации за напредъка на проектите си, както и да взаимодейства с различни заинтересовани страни за насърчаване на сътрудничеството за изследователски проект. Целта на тези изследователски дейности и нетуркинг е да се развие предложение за финансиране, което да поддържа и разширява инициативите в новия клъстер. За тази цел са идентифицирани следните четири специфични тематични изследователски области, като образованието представлява всеобхватна тема:

1. Ресурси в контекста на мрежата (земя, вода, храна, енергия, риболов, минерали, нефт и газ и др.), както за местни, така и трансгранични видове.

2. Дигитални технологии в контекста на мрежата във все по-дигитализирания свят (AI, обширни данни, ICT, цифрово разделение).

3. Миграция в контекста на мрежата (околна среда / климат / бедствие / конфликти и т.н).

4. Управление и институции, правосъдието в контекста на мрежата (местни, национални и международни системи).

1. Място на назначението:

Университет на Хирошима (Мрежа за образование и изследвания в областта на мира и устойчивото развитие (МОИМУ)

2. Позиция и брой места:

Специално назначен професор или специално назначен доцент*, 4 (четири) места

*В зависимост от резултата при представянето на кандидата за времето на назначаване

3. Начална дата на работа:

01 октомври 2020 г.

4. Условия за назначаване:

– Интердисциплинарни позиции

– Период на работа: 2 години от октомври 2020 г. до март 2022 г., съгласно японския данъчен календар

– номинираният има право да получи двумесечна заплата съгласно стандартите на Университета на Хирошима, както и изследователска стипендия до 5,000,000 японски йени всяка година като бюджет за предложения проект

5. Срок за подаване на кандидатури:

31 юли 2020 г. японско време
Повече информация във връзка с изискванията за квалификация, преподавателска ангажираност, необходими приложения и материали и процедура за подбор: ТУК