СТРАНИЦИ
поглед към залата, в която се провежда конференцията

МУ-София бе домакин на годишната и заключителна конференция по проект SPRING-4-MED

Медицински университет – София е домакин на среща на декани и заместник-ректори от 14 университета за годишната и заключителна конференция по проекта SPRING-4-MED, към програма Еразъм+. Конференцията се провежда в София от 12 до 14 октомври 2022г. и за първи път в рамките на проекта събира на живо участниците в консорциума. Целта на SPRING-4-MED е определянето на инструменти за партньорска проверка и цели за медицинско образование. 

Проект SPRING обединява университети от 7 страни: България, Литва, Грузия, Беларус, Молдова, Казахстан и Таджикистан. На откриването на конференцията днес  бе основана и „Партньорска асоциация за медицинско и здравно образование в Източна Европа и Централна Азия“ – PRAMED-EECA , която ще продължи дейностите на проекта и ще ги разшири. Целите й са насочени към подпомагане на висшите учебни заведения за ефективна подготовка за международна и национална акредитация, подготовка на нови образователни програми – бакалавър, магистър, доктор, както и обмяна на опит за разпространение на информация и публикуване.

Приветствие от името на ректора на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков отправи зам.-ректорът по учебната дейност проф. Каролина Любомирова: „Вярвам, че различията в нашите култури допринасят за пълноценната работа по проекта, а различните гледни точки, чрез които ще подходите към обсъждането на стратегическите цели и политики за утвърждаване на Асоциацията, ще допринесат за доброто развитие на всички висши училища в консорциума. Убеден съм, че съвместната Ви работа през тези дни ще бъде пълноценна и ще допринесе за изграждането на синергия и добро сътрудничество.“ 

Приветствено слово отправиха деканът на Медицински факултет проф. д-р Димитър Буланов, деканът на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ проф. Магдалена Александрова, а от името на декана на Факултета по дентална медицина проф. Божидар Йорданов, участниците поздрави  зам.-деканът по НИД и СДО – доц. д-р Васил Свещаров.

В рамките на конференцията ще бъдат изнесени доклади от всички участници в консорциума,  относно предизвикателствата и ползите от участието в проекта SPRING-4-MED. Всички те ще бъдат гости и на международната конференция „София – столица на общественото здраве“, която се провежда по инициатива на МУ – София и Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европа (ASPHER).