СТРАНИЦИ

МУ-София е домакин на годишната среща на 53 медицински факултета от цяла Европа

Медицински университет – София ще е домакин на годишната среща на Европейската асоциация на медицинските факултети (ECTS Medicine Association), която ще се проведе на 18-20 април 2024г. Събитието ще събере повече от 90 делегати от 53 водещи медицински университети и факултети от ЕС, Швейцария и Европейското икономическо пространство.

На срещата МУ-София ще бъде представляван от ректора, проф. д-р Бойчо Ланджов, дм, декана на Медицински факултет – проф. д-р Димитър Буланов, дм, зам.- ректора на МУ-София по международна интеграция и проектно финансиране – чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн.

Приветствия ще отправят Илиана Иванова, европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, и председателят на ECTS MA – проф. Хуан Аргуелес от Университета на Овиедо, Испания.

По време на Генералната асамблея ще бъдат приети нови членове – Университетът Аугсбург, Германия, Университет Париж – Сите, Франция, Медицинският университет Познан, Полша, Католическия университет на Валенсия, Испания и Университетът Упсала, Швеция.

ECTS MA е създадена с цел насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Затова и част от събитието ще е и Erasmus Staff Week – обучение на администратори и координатори по програма Еразъм+. Ще бъдат обсъдени теми, свързани с учебните планове по медицина, интернационализация у дома и възможностите за кандидатстване по проекти. Ще бъдат проведени обучения и лекции на теми „Как да направим програмата още по-приобщаваща?“ и „Как да усъвършенстваме езиковите умения на участниците?“, с цел увеличаване на мобилността.

Предвижда се богата културна програма за запознаване на гостите с българската история, култура и традиции, включително посещение на Националния исторически музей и на Боянската църква, която е в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Организационният комитет в МУ-София включва Симеон Манолов, институционален Еразъм+ координатор на МУ-София, Еразъм+ координаторите от Отдел „МИПФ“ на Ректората и академичните координатори в Медицински факултет – доц. д-р Стефан Найденов, гл. ас. д-р Геновева Тачева, доц. д-р Анна Валериева и доц. Л. Трайков.