СТРАНИЦИ

МУ-СОФИЯ ОТЛИЧИ СТУДЕНТ И ПРЕПОДАВАТЕЛ НА ГОДИНАТА

Традиционният конкурс „Студент и преподавател на годината“ беше проведен и тази година от Студентски съвет към Медицински университет-София. Отличените получиха наградите си на специална церемония днес, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Авторитетно жури от преподаватели и студенти оцени номинираните спрямо доказаните им академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, както и участие в студентски и неправителствени организации. Въз основа на това, беше определен по един награден в следните категории:

• Студент на годината на Медицински факултет – Айлин Фейзуллова, 5ти курс.

Наградата връчи проф. Цветалина Танкова, заместник-ректор на МУ-София.

• Студент на годината на Факултета по дентална медицина – Даяна Димитрова, 5ти курс.

Наградата връчи проф. Каролина Любомирова, заместник-ректор на МУ-София.

• Студент на годината на Фармацевтичен факултет – Марина Тенева, 5ти курс.

Наградата връчи проф. Валентина Петкова, заместник-ректор на МУ-София.

• Студент на годината на Факултета по обществено здраве – Мария Тенева, 4ти курс, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Наградата връчи проф. Каролина Любомирова, заместник-ректор на МУ-София.

• Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – Петя Върбанова, 3ти курс, специалност „Рентгенов лаборант“.

Наградата връчи проф. Захарина Савова, директор на колежа.

• Студент на годината на Филиал на МУ Враца „Проф. д-р Иван Митев“ – Цветелина Николова, 3ти курс, специалност „Медицинска сестра“.

Студент на годината на Медицински университет – София стана Мария Кожухарова, студентка 5 курс, специалност Медицина. Тя получи наградата си лично от ректора на МУ-София, академик Трайков.

След проведено гласуване на специално създадената платформа, студентите на университета отличиха и любимите си преподаватели по направления. Любим преподавател в областта на медико-биологичните науки стана проф. д.-р Савина Хаджидекова, дм, ръководител Катедра „Медицинска генетика“ на МФ. Като любим преподавател в областта на медико-клиничните науки бе отличен доц. д-р Светослав Тошев, дм от катедра „Хирургия“ на МФ. За любими преподаватели в областта на медико-социалните науки бяха избрани проф. Валентина Петкова, дфн, зам.-ректор по наука и акредитация, и проф. Антония Янакиева, ръководител Катедра „Оценка на здравните технологии“ на ФОЗ.

Наградите на преподавателите връчи Видин Кирков, председател на Студентски съвет към МУ-София.

Честито на наградените!