СТРАНИЦИ

Медицински университет – София разширява сътрудничеството по програма Еразъм + с университет “Гоце Делчев”, Щип, Македония

В навечерието на коледните и новогодишни празници наши партньори от университет “Гоце Делчев”, Щип, Северна Македония се срещнаха с ръководството на МУ-София. Бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството по програма Еразъм + в областта на денталната медицина. С университет “Гоце Делчев” вече имаме успешен обмен на студенти и преподаватели от факултетите по фармация и обществено здраве.

Македонската делегация, представена от проф. д-р Ивона Ковачевска, проф. д-р Милка Здравковска и проф. д-р Киро Папакоча, заедно с представители на международния отдел на МУ-София, се срещнаха с декана на факултета по дентална медицина, проф. д-р Андон Филчев, ддмн. Желанието за укрепване на сътрудничеството и готовността за засилване на студентския и преподавателски обмен по програма Еразъм+ бе потвърдено и от двете страни.

След срещата с ръководството на факултета по дентална медицина делегацията бе приета от Ректора на МУ-София, проф. д-р Виктор Златков, дм и от ръководителя на отдел МИПФ, проф. д-р Радослав Гърчев, дмн. Беше представена историята и дейността на факултетите на двата университета. Срещата приключи с подписване на интеринституционално споразумение за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм+ от специалност “Дентална медицина”.