СТРАНИЦИ

МУ-София с мащабна инициатива за по-добро кариерно развитие на изследователите

Медицински университет-София вече е вписан в кариерния портал на ЕС, EURAXESS, като организация, която приема и въвежда в своята практика 40-те принципа на  Европейската харта за учените и Кодекса за поведение при подбор на изследователите. С това университетът се ангажира да направи съответни промени за кариерното развитие на своите специалисти, които да гарантират тяхната достатъчно добра квалификация и висока мотивация.  

Двата документа – харта и кодекс – са приети от Европейската комисия през 2005г. като ключови елементи от нейната политика за развитие на кариерата на учените. Досега 1313 работодатели и финансиращи организации в държавния и частния сектор са приели техните принципи. Вижте повече ТУК.

За Медицински университет-София това е първата стъпка в процеса по разработване на цялостна специализирана Стратегия за развитие на човешките ресурси за изследователи (Human Resource Strategy for Researchers).

Успоредно с разработката на стратегията, университетът кандидатства и за наградното лого „HR Excellence in Research“, за което трябва да отговори на определени критерии в следващата една година. Към момента само 657 организации в Европа са спечелили правото да използват логото, което подчертава тяхната ангажираност към честна и прозрачна политика за подбор и оценяване на научните кадри. Повече за наградата може да прочетете ТУК.

Създадена е специална секция HRS4R на университетския уебсайт, в която ще се публикува информация относно напредъка по темата.