СТРАНИЦИ

МУ-СОФИЯ С НАГРАДА ЗА ОТЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Медицински университет – София бе награден с плакет и сертификат за отлично изпълнение на проект по програма Еразъм+ за академичен обмен с партньорски държави.

Нашият университет за пореден път доказа, че е лидер в областта на висшето образование. Програма „Еразъм+“ допринася за разширяването на международното сътрудничество в най-различни региони от света. Успешно приключилият проект за мобилност с партньорски държави като Южна Африка, Мароко, Япония и Йордания даде шанс на преподаватели и студенти да се реализират като изследователи и учени в името на благородната кауза, наречена медицина.

Награждаването се случи по повод 20-годишния юбилей на Центъра за развитие на човешките ресурси, който бе отбелязан на 06 декември 2019 г. в конферентната зала на Интер Експо и Конгресен Център. Събитието беше повод за награждаване на успешно управляваните проекти по Програма „Еразъм+“ и събра над 350 представители от различни образователни институции в България.

Мария Габриел – Еврокомисар за иновации и научни изследвания, култура, образование и младеж откри конференцията под мотото на Еразъм+ : „Changing lives, Opening minds“.

Официални гости на конференцията бяха Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Красен Кралев, министър на младежта и спорта, Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите, ректори, учители и представители на академичните среди.

Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР направи обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България от създаването на Центъра до днес. След това на официална церемония повече от 40 български организации – средни и висши училища бяха наградени със сертификат за качество и плакет за отлично изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+“, сред които и Медицински университет – София.

Като част от събитието се проведе изложението „И аз умея“ с 18 работни и творчески ателиета, в които талантливи деца и младежи, участвали в проекти по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, демонстрираха знания и умения, придобити по време на работата по европейски образователни и младежки проекти.