СТРАНИЦИ

Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

Европейската комисия публикува насоките за наставничество в рамките на MSCA. Те  представляват набор от препоръки към участниците в програмата – както отделни лица, така и институции.

MSCA е водещата програма на Европейския съюз за мобилност и обучение на изследователи и за докторантски програми. Тя допринася за развитието на Европейското изследователско пространство и Европейското образователно пространство, като насърчава обучението и кариерното развитие на отлични, креативни и иновативни изследователи.

В този смисъл насоките, подкрепата, възможността за консултации и наставничеството са ключови фактори, които дават възможност на изследователя да започне обещаваща кариера или да започне отново работа в сферата на научните изследвания.

Запознайте се с документ (на английски език) ТУК