СТРАНИЦИ

Нови изисквания към кандидат-студентите от страни извън ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария

Във връзка с въвеждане в експлоатация на “Регистър Visa D”, молим всички кандидати от трети страни, които ще подават документи в МУ-София за предстоящата учебна година, да спазят следните изисквания:

1. Всички документи на кандидата да бъдат представени на хартиен носител и на USB. Всеки един документ да бъде сканиран на отделен файл, който да бъде наименуван по следния начин: вида на съответния документ и имената на кандидат-студента (минимум две).

Списък с необходимите документи и друга информация ще откриете на следния линк:
https://mu-sofia.bg/priem/ksk/priem-chuzdenci/

Пример:

·         Регистрационен формуляр Али Салих.pdf;

·         Диплома Али Салих.pdf;

·         Документ, даващ право за продължаване на обучението Али Салих. pdf;

·         Паспорт Али Салих. pdf;

·         Медицинско свидетелство Али Салих.pdf;

·         Снимка Али Салих. jpg; (снимка в jpg – формат).

2. За лицата, които подават документи чрез упълномощен представител се изисква:
2.1. Пълномощното да бъде сканирано в PDF-формат
2.2. В пълномощното да бъдат посочени определени данни, според това дали пълномощникът е физическо, юридическо или чуждестранно лице – моля, проверете изискванията в линка по-горе!

Срокът за подаване на документи е от 20.06.2022 г. до 16.09.2022 г.

Задължително е всички сканирани документи да бъдат ясни и четливи!