СТРАНИЦИ

Обучението по специалността “Медицинска сестра” вече и на английски език

Медицински Университет-София обявява прием на студенти за бакалавърска специалност „Медицинска сестра“ с обучение на английски език за академичната 2022/2023 год.

Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ осигурява 4-годишно обучение на английски език за медицински сестри. Програмата е за чужди граждани, с приемен изпит по английски език, платена форма на обучение.  Курсът включва  предклинично, клинично обучение и преддипломен стаж в университетските болници.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити, като успешно издържалите ги студенти придобиват диплома за ОКС „Бакалавър“. 

Необходимите документи за кандидатстване вижте ТУК