СТРАНИЦИ

Обявиха първите конкурсни сесии в рамките на „Хоризонт Европа“

Работната програма за 2021 г. на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) бе представена от Европейската комисия. 

Това е първата работна програма по „Хоризонт Европа“, новата европейска рамкова програма за научни изследвания и иновации за 2021-2027.  Тя включва три основни покани за представяне на проектни предложения за действия в областта на граничните изследвания на обща стойност 1,9 милиарда евро. 

ERC предлага безвъзмездни средства на водещи изследователи от всяка точка на света, които са готови да работят в Европа, за да постигнат своите пробивни научни и технологични открития, които могат да формират основата на нови индустрии, пазари и социални иновации на бъдещето.

Първата покана, която трябва да бъде отправена, е по ERC Starting Grants, което ще се случи в рамките на поредица от конкурсни сесии. Конкурсът ще подкрепи най-добрите изследователи, за да стартират свой собствен независим изследователски екип или програма. Поканата бе обявена  на 25 февруари, с бюджет от 619 милиона евро и краен срок за кандидатстване до 8 април 2021 г.

Другите конкурси за безвъзмездни средства съгласно календара на работната програма са: 

11 март 2021 – обявяване на поканата Consolidator Grants за изследователи, които консолидират свой собствен независим изследователски екип или програма, с бюджет от 633 милиона евро. Крайният срок за кандидатстване е 20 април 2021 г. 

20 май 2021 – Европейският изследователски съвет ще обяви покана за кандидатстване с проектни предложения за Advanced Grants за водещи следователи с бюджет от 626 милиона евро и краен срок до 31 август 2021 г.

Още информация може да намерите ТУК